Skip to main content

Speltherapie

Speltherapie is voor kinderen een natuurlijke vorm van communiceren met spel als taal. Samen spelen en tot oplossingen komen om weer verder te kunnen groeien. Dat gun je toch ieder kind om weer lekker in zijn vel te komen!

Een rusteloos kind: zo ga je daarmee om

Cliëntgerichte speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel wordt ingezet als communicatiemiddel. Speltherapie wordt aangeboden aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar op het moment dat de ontwikkeling van het kind stagneert door ingrijpende gebeurtenissen, emotionele- en/of sociale problemen. Speltherapie sluit volledig aan op de belevingswereld van het kind. Het biedt een kind de mogelijkheid om op eigen tempo en binnen eigen grenzen de ruimte in te nemen om emoties te uiten, te kunnen ont- en opladen en op eigen manier te kunnen ontwikkelen.

Tijdens het spelen kunnen kinderen de wereld om hen heen verkennen, zichzelf ten opzichte van de ander wegzetten en zichzelf uiten waardoor het spel letterlijk en figuurlijk gebruikt wordt als ‘taal’ van het kind.

Video's Speltherapie
Voor wie?

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar

Voor wat?

Ont- en opladen & op eigen wijze ontwikkelen binnen de eigen grenzen

Tarief
Telefonische kennismaking Kosteloos
Intake (60 min.) € 80
Observatiesessie (45 min.) € 80
Therapiesessie (45 min.) € 80
Oudergesprek (60 min.) € 80
Verslaglegging € 80
Externe gesprekken (60 min.) € 80
Telefonisch oudergesprek (>20 min.) € 80

(Tarieven kunnen jaarlijks, per 1 januari worden aangepast.)

Het therapieproces bestaat uit drie verschillende fases.
Tijdens het therapieproces van uw kind zal er ouderbegeleiding plaatsvinden. Dit geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Er wordt gesproken over het gedrag van uw kind thuis en op school, wat goed gaat en waar nog verbetering mogelijk is. Tevens is er ruimte om (eventuele) zorgen uit te spreken. Het eerste gesprek zal na 4 spelsessies plaatsvinden. Het is van cruciaal belang dat ouders betrokken zijn bij het therapieproces van hun kind om deze optimaal te laten verlopen. Kinderen hebben emotionele toestemming nodig van ouders/voogd om te kunnen groeien in de spelkamer. Het aantal ouderbegeleidingen is afhankelijk van het therapieproces van uw kind.
Let op: de wijze waarop het therapieproces kan verlopen is bij ieder kind verschillend en afhankelijk van de hulpvraag. Dit is enkel een indicatie van de verschillende fases en en hoe het mogelijk eruit kan zien. 

Beginfase

Kennismaking

Beide ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin we kennis maken met elkaar en de ontwikkelingsfases van uw kind doorlopen. Tijdens deze kennismaking is er ruimte om zorgen over uw kind te bespreken en samen te kijken naar de hulpvraag. Iedere speltherapieproces start met 4 observaties in de spelkamer.

In samenspraak kan er ook één observatie in de klas van uw kind worden gedaan. Tijdens de observatieperiode maakt de therapeut kennis met uw kind en wordt er gekeken of dat speltherapie een effectieve hulpvorm is. Gedurende deze fase staat het wennen aan elkaar centraal en ontwikkelt de therapeutische relatie zich. Kinderen proberen de spelkamer en het speelmateriaal uit. Er komen verschillende thema’s naar voren die in een later stadium volledig uitgespeeld kunnen worden.

Middenfase

Gewenning

Speltherapie vindt iedere week plaats op dezelfde dag, tijd en in dezelfde spelkamer. Een spelsessie duurt 45 minuten waarin de therapeut uw kind volledig volgt. Tijdens deze fase komt er verdieping in de thema’s die het kind laat zien.

Het kind krijgt steeds meer de mogelijkheid om zijn emoties te gaan herkennen, erkennen en verwerken. Tijdens deze fase komen de gevoelens van het kind naar boven. Omdat er sprake is van meer veiligheid in de spelkamer kan het kind voor hem belangrijke thema’s uitspelen. Het kind verwerkt zijn problemen door zijn spel en komt d.m.v. de interventies van de speltherapeut tot nieuwe inzichten. Met als resultaat dat het kind oplossingen kan bedenken binnen de spelkamer.

Eindfase

Vertrouwd

Het contact tussen de therapeut en kind is zodanig vertrouwd dat er meer gesproken wordt over het dagelijkse leven. Het kind leert zijn veranderde gedrag in het dagelijks leven buiten de spelkamer te gebruiken. De lading en spanning van het spel is verminderd of verdwenen. Het kind is gegroeid en in staat woorden te geven aan zijn gevoelens, zijn behoeften uit te spreken en hulp te vragen en verdragen.