Skip to main content

Speltherapie in Dordrecht

Speltherapie is een laagdrempelige manier om kinderen met kleine en grotere problemen te helpen. In mijn praktijk in Dordrecht gebruik ik observatie en spel om jouw kind te begrijpen en te helpen om zich verder te ontwikkelen. Het is voor kinderen vaak nog te ingewikkeld om te praten over datgene wat hen dwars zit. Door onder begeleiding van een speltherapeut te spelen, krijgen ze een veilige en natuurlijke manier om hun gevoelens te uiten en te verwerken.

Neem contact met me op

Wanneer kan speltherapie jouw kind helpen?

Als speltherapeut behandel ik vooral kinderen met de volgende problemen:

 • Ze hebben regelmatig driftbuien;
 • Ze liegen of ze slaan andere kinderen;
 • Ze zijn erg druk;
 • Ze luisteren niet goed;
 • Ze kunnen zich niet goed concentreren;
 • Ze zijn erg onrustig;
 • Ze worden gepest door andere kinderen
 • Ze lijken altijd boos te zijn;
 • Ze zijn erg onzeker en hebben geen vriendjes;
 • Ze vinden het moeilijk om samen te spelen;
 • Ze vinden het spannend om nieuwe dingen te doen;
 • Ze laten zich makkelijk opjutten door andere kinderen;
 • Ze zijn erg verlegen;
 • Ze piekeren veel.

In veel gevallen wil dergelijk gedrag zeggen dat een kind zich overvraagd voelt. Het kind zit niet lekker in zijn of haar vel en weet niet hoe hij of zij dat goed kan aangeven. Bij mijn praktijk voor speltherapie in Dordrecht kan een kind zichzelf zijn. Het is er veilig, want er is geen kans dat ouders of één van de ouders gekwetst wordt, niemand wordt boos en er wordt niemand teleurgesteld.

“Ik zie mijzelf als ondertitelaar van kinderen. Ik geef woorden aan wat jouw kind voelt, maar zelf niet kan vertellen.”

Speltherapie bij trauma’s

Het kan ook zijn dat een kind moeite heeft om een ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Misschien heeft je kind bijvoorbeeld met het verlies van een dierbare, een scheiding, een ziekenhuisopname, seksueel misbruik, (huiselijk) geweld, een brand of een natuurramp te maken gehad.

Om kinderen met een trauma te helpen bied ik in zo’n geval een combinatie van speltherapie en EMDR of Affectregulerende therapie aan. Hiermee kan een kind op een speelse manier zijn of haar pijnlijke herinneringen te boven komen en leren om emoties beter te reguleren.

Ouderbegeleiding

Met mijn speltherapie leren kinderen hun eigen krachten te ontdekken. Therapie betekent namelijk niet dat er iets mis met je is, therapie betekent juist dat je sterk genoeg bent om je kwetsbaarheden te laten doorgroeien in kwaliteiten. En als ouder kun je je kind daarin ondersteunen.

Met mijn ouderbegeleiding leer je je kind beter te begrijpen. Je gaat ontdekken hoe je jouw kind in zijn of haar eigen kracht kan laten staan en tegelijkertijd trouw kan blijven aan de eigen binnenwereld zonder afbreuk te doen aan wie hij of zij werkelijk is.

In mijn praktijk krijg je nooit te horen dat je iets verkeerd doet. Je krijgt wel handvatten en inzichten om dingen net wat anders aan te pakken, zodat jij en je kind beter op één lijn gaan zitten.

Vergoeding van speltherapie en ouderbegeleiding

In veel gevallen worden de therapieën die ik in mijn praktijk in Dordrecht aanbied vergoed.

 • Een aantal zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van (spel)therapie.
 • Als je in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget wordt (spel)therapie volledig vergoed.
 • Met een verwijsbrief wordt de (spel)therapie door de gemeente volledig vergoed via Eddee Zorgverlening.

Heb je vragen over de speltherapie, ouderbegeleiding of mogelijke vergoedingen? Je kunt altijd contact met me opnemen voor vragen over de verschillende mogelijkheden.

Contact