Skip to main content

Een rusteloos kind: zo ga je daarmee om

Natuurlijk, ieder kind is weleens druk en rusteloos. Er zijn genoeg ouders die de komst van Sinterklaas of een aanstaande verjaardag vervloeken omdat hun kinderen dan van enthousiasme en voorpret net stuiterballen zijn. Maar er zijn ook kinderen die altijd rusteloos zijn. Ze kunnen geen moment stil zitten of stil zijn. Er wordt dan vaak door de omgeving het label ADHD op het kind geplakt, maar dat is in veel gevallen onterecht. Er is meestal iets heel anders aan de hand.

Neem vrijblijvend contact op voor advies

De kenmerken van een rusteloos kind

De een vindt een kind al druk en rusteloos als het moeilijk op een stoel stil kan blijven zitten, een ander vindt dat pas als het kind de hele dag onafgebroken door de huiskamer springt. De term ‘rusteloos’ is daarom een rekbaar begrip.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat een kind echt rusteloos is, als hij of zij:

  • Gedurende een langere periode voortdurend beweegt en echt moeite heeft om stil te zitten;
  • Altijd veel kabaal maakt. Spullen worden niet zachtjes neergelegd maar gesmeten, deuren kunnen niet zachtjes dicht en dat mondje staat ook nooit stil;
  • Zich moeilijk kan concentreren of snel is afgeleid;
  • Vaak dingen doet zonder daarbij na te denken.

Voor kinderen die van nature al rusteloos zijn, kan het moeilijk zijn om alle indrukken en prikkels op school te verwerken en om alle informatie goed te onthouden. Om die reden kunnen rusteloze kinderen het tempo in de klas vaak niet zo goed bijhouden.

Hier komt dat rusteloze gedrag vandaan

Er is niet altijd een directe reden voor het rusteloze en drukke gedrag van een kind. Vaak is het een kwestie van het karakter. Het ene kind is nu eenmaal rustiger dan het andere kind. Daarnaast heeft de omgeving een grote invloed. Een druk pretpark met veel prikkels of een volle klas met door elkaar pratende klasgenoten brengt het hoofd van een kind eerder op hol dan een rustige omgeving. Daar komt bij dat lang niet alle kinderen zich goed voor onrust uit hun omgeving af kunnen sluiten.

Indrukwekkende gebeurtenissen kunnen een kind ook rusteloos maken. Een verhuizing, het verlies van een opa of oma, gepest worden op school, een scheiding of een ziekenhuisopname kunnen het leven en het gedrag van uw kind flink op zijn kop zetten.

Als een kind zonder feestdagen in het verschiet een langere periode rusteloos en druk is, is er een aardige kans dat er iets aan de hand is. In veel gevallen wil zulk gedrag namelijk zeggen dat een kind zich overvraagd voelt. Het kind zit niet lekker in zijn of haar vel en weet niet hoe hij of zij dat goed kan aangeven.

“Ik zie mijzelf als ondertitelaar van kinderen. Ik geef woorden aan wat jouw kind voelt, maar zelf niet kan vertellen.”

Speltherapie kan een kind verder helpen

Speltherapie is een laagdrempelige manier om kinderen met kleine en grotere problemen te helpen. In mijn praktijk in Dordrecht gebruik ik observatie en spel om jouw kind te begrijpen en te helpen om zich verder te ontwikkelen. Het is voor kinderen vaak nog te ingewikkeld om te praten over datgene wat hen dwars zit. Door onder begeleiding van een ervaren speltherapeut te spelen, krijgen ze een veilige en natuurlijke manier om hun gevoelens te uiten en te verwerken.

Met mijn speltherapie leren kinderen hun eigen krachten te ontdekken. Therapie betekent namelijk niet dat er iets mis met je is, therapie betekent juist dat je sterk genoeg bent om je kwetsbaarheden te laten doorgroeien in kwaliteiten. En als ouder kun je je kind daarin ondersteunen.

In mijn praktijk krijg je nooit te horen dat je iets verkeerd doet. Je krijgt wel handvatten en inzichten om dingen net wat anders aan te pakken, zodat jij en je kind beter op één lijn gaan zitten.

Heb je vragen over de speltherapie, ouderbegeleiding of mogelijke vergoedingen? Je kunt altijd contact met me opnemen voor vragen over de verschillende mogelijkheden.

Contact