Skip to main content

Diensten

Je kunt de kennis er van boven ingieten, maar dan is het nog geen ervaring. Kennis is pas een ervaring als het in je lichaam leeft en er vanuit eigen kracht ermee verder kunt.

Hier & Nu Therapie biedt zorg aan kinderen en ouders op verschillende manieren en met verschillende methoden. Kinderen kunnen gebruik maken van speltherapie, EMDR en gevoelstrainingen. Voor ouders is er ouderbegeleiding waarbij het kind centraal staat, individuele ouderbegeleiding waarbij er aan de hulpvraag rondom ouderschap wordt gewerkt en een oudertraining om een thuis een optimaal gezinsklimaat te kunnen scheppen.

Speltherapie en EMDR

Ervaringsgericht tot inzichten en oplossingen komen met spel als taal.

Ouderbegeleiding

Opvoedingsondersteuning die aansluit bij u en uw gezin.

Trainingen

Gevoelstrainingen voor het jonge kind en oudertraining voor ouders.

Wist je dat de financiering van de therapie├źn via verschillende manieren kan verlopen?

  1. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van (spel)therapie.
  2. Vraag aan het sociaal wijkteam of je in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden budget. Met deze beschikking wordt de (spel)therapie volledig vergoed.
  3. Met een verwijsbrief van de huisarts wordt speltherapie (20 spelsessies en 4 oudergesprekken) door gemeente Drechtsteden, mits je binnen deze gemeente woont, vergoed via onderaannemersschap met Eddee Zorgverlening.
  4. Je altijd contact op kan nemen met Hier & Nu Therapie om vragen te stellen over de verschillende mogelijkheden.

Moet je toch zelf betalen? Weet dan dat de gemaakte kosten vrijgesteld zijn van BTW en vaak fiscaal aftrekbaar zijn.