Diensten

Je kunt de kennis er van boven ingieten, maar dan is het nog geen ervaring. Kennis is pas een ervaring als het in je lichaam leeft en er vanuit eigen kracht ermee verder kunt.

Eveline van den Kieboom

Wist je dat de financiering van de therapieën via verschillende manieren kan verlopen?

  1. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van (spel)therapie.
  2. Vraag aan het sociaal wijkteam of je in aanmerking komt voor een Persoonsgebonden budget. Met deze beschikking wordt de (spel)therapie volledig vergoed.
  3. Met een verwijsbrief wordt de (spel)therapie door de gemeente vergoed via onderaannemersschap met Eddee Zorgverlening.
  4. Je altijd contact op kan nemen met Hier & Nu Therapie om vragen te stellen over de verschillende mogelijkheden.

Moet je toch zelf betalen? Weet dan dat de gemaakte kosten vrijgesteld zijn van BTW en vaak fiscaal aftrekbaar zijn.

Speltherapie sessie

  • 45 minuten
  • €75,-

Ouderbegeleiding

  • 60 minuten
  • €75,-

Empowermenttraining (ouder/kind)

  • €150,-